Friday, February 23, 2007

6 comments:

പയ്യന്‍‌ said...

Testing

പയ്യന്‍‌ said...

Bloglokam Naaaarunnu

02/23/07 12:48:21 AM
കുട്ടന്മേനോന് | KM <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": പ്രിയ വിവി, എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാന് പറ്റുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉറവിടം ആരായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. തെറ്റിദ്ധാരണകള് മാറ്റണം. ബ്ലോഗ്ഗ് കൂട്ടായ്മയെ തകര്ക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമായി ഇതിനെ കാണണം. ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കണം.വിശ്വേട്ടനെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം. ആ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനൊന്ന് ചിന്തിക്കാന് പോലും പറ്റില്ല സുഹ്രുത്തെ. ദൈവമേ മലയാളി ബോസുമാരുടെ കീഴില് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമെങ്കിലും തരാത്തതിന് നന്ദി. Posted by കുട്ടന്മേനോന് | KM to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By കുട്ടന്മേ - 10:48am - 1 new of 1 message02/23/07 12:37:17 AM
കുറുമാന് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": വിവിയുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്നു ഒരു കമന്ന്റ്റ് ഇന്ന്നലെ രാത്രി ഇട്ടതാ, അത് കാണാനില്ല.ആരാണതു ചെയ്തതെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കാന് പറ്റില്ല. അനിലേട്ടനും, ഏവൂരാനും, ജ്യോതിസ്സും, വിശ്വേട്ടനും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ, നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കൂട്ടായ്മയെ തകര്ക്കാന് ആരാണതിനു ശ്രമീക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞേ തീരൂ.. ഒരാളുടെ ജീവിതമിട്ടു പന്താടാനുള്ള വേദിയാണു ബ്ലോഗ് എങ്കില്, എന്തിനു വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നു?Lona/Vivi, full support from me and all the UAE bloggers.തല്ക്കാലം വിട Posted by കുറുമാന് to വിവി <[link]> at February 22, 2007 --... more »
By കുറുമാന്‍ - 10:37am - 1 new of 1 message


02/22/07 11:58:04 PM
ദില്ബാസുരന് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ഇത് ആര് ചെയ്തതായാലും ചെറ്റത്തരമായിപ്പോയി. നേരിട്ട് കിട്ടിയാല് കൂമ്പ് ഇടിച്ച് കലക്കേണ്ട സൈസ് പണി. ഏത് ലോബിയായാലും ഗ്രൂപ്പായാലും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോള് സംഭവിച്ച ഈ ഡാമേജ് റിപ്പയര് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. Posted by ദില്ബാസുരന് to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By ദില്‍ബാസുരന്‍ - 9:58am - 1 new of 1 message


02/22/07 11:48:58 PM
തഥാഗതന് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ഇത് ചെയ്തതാരായാലും വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു കാര്യമായി പോയി.വലുതും ചെറുതുമായ സ്ഥപനങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേര് ബ്ലൊഗ്ഗില് എഴുതുന്നുണ്ട്.പലരും ഓഫീസില് ലഭിക്കുന്ന ഇന്റെര്നെറ്റ് സൌകര്യം ഇതിനായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓഫീസിലേയ്ക്കും ഇത്തരത്തില് ഉള്ള കംപ്ലൈന്റ് പോയാല് എന്തായിരിയ്ക്കും സ്ഥിതി..ഇത് ഭീരുത്വമാണ്.. അല്പത്ത്വമാണ്.. ആണത്തമില്ലയ്മയാണ്. ഇതു ചെയ്തവര് ആരായാലും .... ഞാന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല Posted by തഥാഗതന് to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By തഥാഗതന്‍ - 9:49am - 1 new of 1 message
പയ്യന് has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം":

പ്രിയപ്പെട്ട വിവി,

ഇത്തരത്തിലുള്ള നാറിയ കളികളാണ് ബ്ലോഗുകള്ക്കു പിന്നില് നടക്കുന്നത്. ബൂലോകപുലികള് ചിലര്ക്ക് ഇന്നു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതു പോലെ ആയിരിക്കും.

മാത്യസുരതാസ്വാദനം നടത്തുന്ന ഈ ജോസ്******മോന് ആരായാലും അവനെ വരിയുടച്ച് പൊതുനിരത്തില് നിര്ത്തണം, മുഖത്തു തുപ്പാന് ഒരു ബൂലോകപൂ#### ഫൂ....

ലോനപ്പാ ഞാനും കൂടെയുണ്ട്Posted by പയ്യന് to വിവി at February 22, 2007 --

സരോജ് കുമാര് has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം":

viswaprabha: illa. ബെന്നിയില്ല എന്ന് എനിക്കുറപ്പിച്ചുപറയാന് കഴിയും
ലോനപ്പം വെബ് ദുനിയയിലാണോ?
me: അത് കമ്പനിക്കറിയില്ലല്ലോ
11:08 PM ലോനപ്പന് ആക്സ്ചഞ്ചറിലല്ലേ
\n viswaprabha: ഓഹോ.\n me: ഞാനിയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല\n\n viswaprabha: അവരും വെബ്ദുനിയയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? \n\n me: ഫോണില് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്\n \n ഇല്ല\n viswaprabha: ഓക്കെ\n11:09 PM me: ആക്സ്ചെഞ്ച്വര് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഉറപ്പില്ല \n\n എനിക്കീ പ്രശ്നന്ത്തില് നിന്ന് ഊരണം\n viswaprabha: ഇപ്പോള് എന്താ ഊരാന് പ്രശ്നം? \n\n ",1]
);
//-->

viswaprabha: ഓഹോ.
me: ഞാനിയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല
viswaprabha: അവരും വെബ്ദുനിയയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?
me: ഫോണില് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്


കള്ളന് കപ്പലില്ത്തന്നെ!! വിവി ഇതാ തെളിവുമായി പറന്നടിക്കുന്നു. .....യുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറൂ ബൂലോകരേ...Posted by സരോജ് കുമാര് to വിവി at February 22, 2007

പയ്യന്‍‌ said...

02/22/07 10:57:05 PM
തറവാടി <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": വിശ്വേട്ടാ , മാപ്പ്,ഇന്നേവരെ ഞാനാരോടും മാപ് ചോദിക്കേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാകിയിട്ടില്ല , ആദ്യമായി അതും.....വിശ്വേട്ടാ ,ഒരാളുടെ ജോലി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമയാണ് ഞാന് കാണുന്നതു. എന്തിന്റെ പേരിലായലും അതിനൊരു കോട്ടം തട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഒരു കാരണ വശാലും ന്യായികരിക്കാന് പറ്റില്ല.മുഖപരിജയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സംശയം (ഉറപ്പ്?) , മുഖപരിജയം ഉള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചാകുമ്പോള് , എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പക്വതയും വിശ്വാസ്യതയും കാട്ടാന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല , എന്റ് എപരാചയം.താങ്കളുടെ ഫോണ് നമ്പര് എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഒരു പക്ഷെ ഞാന് വിളിച്ചെങ്കിലും.......ഒരു രാത്രി താങ്കളെ തെറ്റ് ദ്ധരിക്കേണ്ടി വന്നതില് അതിയായ ദുഖമുണ്ട്.( ലോനപ്പാ താങ്കളുടെ എഴുത്തോ , ഞാന് മനസ്സിലാക്കിയതോ .........) Posted by തറവാടി to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By തറവാടി - 8:57am - 1 new of 1 message


02/22/07 10:48:13 PM
saptavarnangal <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": വിവി,സത്യമായും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് തന്റെ അവസ്ഥയില്. ബ്ലോഗില് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കാന് മടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്.കൈപ്പള്ളിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റില് ഞാന് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയാല് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകും എന്ന്.എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തത്, അതു അറിയാത്തവര്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ്. 'Identity Theft' വളരെ എളുപ്പം നടത്താവുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ബ്ലോഗുകള്. അതു കൊണ്ട് കമന്റുകള് കണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തീരുമാനത്തില് എത്തരുത്. Posted by saptavarnangal to വിവി <[link]> at February 22, 2007 --... more »
By saptavarnangal - 8:48am - 1 new of 1 message


02/22/07 10:33:28 PM
വിശ്വപ്രഭ viswaprabha <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": പ്രിയ ദേവദാസ്,ഈ പോസ്റ്റില് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലുള്ള സംഭവങ്ങള്ക്കും കാര്യങ്ങള്ക്കും ഞാന് യാതൊരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദിയോ പങ്കാളിയോ അല്ല.തിരക്കേറിയ കുറേ വീട്ടുകാര്യങ്ങള്ക്കും ഉറപ്പില്ലാത്ത, പൊട്ടിയും മുറിഞ്ഞും വീണിറങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷനും ഇടയിലാണു ഞാന് ഒരാഴ്ച്ചയായി.തറവാടി അഭിമാനിക്കുന്ന അതേ കോളേജിന്റെ സുവര്ണ്ണജൂബിലി ആഘോഷമാണീ വര്ഷം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങള് ആലോചിക്കുവാന് ഇന്നലെ മുഴുവന് ഞാന് *എന്റെ കോളേജില് അവിടത്തെ അദ്ധ്യാപകരുമായി സമയം ചിലവാക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഏറെ വൈകി ഞാനും വിഷ്ണുപ്രസാദുമായി തീവണ്ടിയില് കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങള്ക്കൊപ്പം, കഴിയുമെങ്കില് കൊച്ചിക്കാരായ ബ്ലോഗേര്സിനേയും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ആശയോടെയാണ് ഈ യാത്ര.ഇന്നുരാവിലെയാണ് ഈ അങ്കലാപ്പൊക്കെ കാണുന്നത്.കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാന്...ഇത്രയും ചു... more »
By വിശ്വ - 8:33am - 1 new of 1 message

പയ്യന്‍‌ said...

02/22/07 03:35:56 PM
പിന്മൊഴികള് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": അറിയാവുന്നിടത്തോളം വിശ്വം നാട്ടിലാണു്. കരണ്ടില്ലായ്മയും മറ്റും കാരണം ഓണ്ലൈന് ആവാറില്ല. ഇതു പിന്മൊഴികളില് നിന്നല്ല. ഞാനല്ല പരാതിപ്പെട്ടതു. അതിന്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പെരിങ്ങോടര് താങ്കളുടെ ദോസ്തെന്ന ധ്വനിയുള്ളതിനാല് അവ്വിധവുമാവില്ല. (ഡയറക്റ്റ് ആരോപണമുയര്ന്നതു കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ)മിക്ക ബ്ലോഗുകളും സ്റ്റാറ്റ് കൌണ്ടറുകളും കോറിലേഷണല് ടൂളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണു്. തുടര്ച്ചയായി പിന്തുടര്ന്നാല് ആളാരെന്നു കണ്ടു പിടിക്കാന് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. അതൊഴിവാക്കാന് അനോണിമസ് പ്രോക്സിയിലൂടെയോ മറ്റോ പോവണം. തുടര്ച്ചയായി താങ്കള് കയറി മേഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗില് നിന്നാവും പരാതി പോയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ സാധുതയെ പറ്റി പറയാന്് എനിക്കു് ആവില്ല.കുറ്റം പറയുകയല്ല, എങ്കിലും, യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ, ആരെങ്കിലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടു പിടിച്ച് പര... more »
By പിന്മൊഴികള്‍ - 1:36am - 1 new of 1 message

02/22/07 03:04:36 PM
അശോക് കര്ത്ത <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": പൂൂൂൂൂൂൂൂവാാാാാാാന് പറ ശവികളോട്ഇതെന്തൂട്ട് ലോകം ദാസപ്പാഎനിക്കൊന്നും തിരിയണില്ലപിന്നെമാസം ഒരു 6000 രൂപക്ക് (തുടക്കത്തില്, പിന്നെ കഴിവും പാക്യവുമുണ്ടെങ്കില് ആകാശം ലിമിറ്റ്..) പകലന്തിയോളം എഴുത്തു ജോലിക്ക് താല്പ്പര്യമുണ്ടേ വിളി ലോനാ എഴുത്തിലാണു നിങ്ങളുടെ ഭാവി, കാവിലമ്മ സത്യം Posted by അശോക് കര്ത്ത to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By അശോക്‌ കര്‍ത്ത - 1:04am - 1 new of 1 message
02/22/07 02:17:46 PM
parajithan <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ഇതെന്ത് പണി? ഒരാളുടെ ജോലിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിരട്ടുന്നവര് മണ്ടന്മാര് തന്നെ! അതും പണിയറിയാവുന്നവന് ജോലിക്കു യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത്. തന്നെയുമല്ല, ലോനപ്പന് പറഞ്ഞ പോലെ, അയാള് വീട്ടില് കമ്പ്യൂട്ടര് വാങ്ങി വച്ചാല് എന്തു ചെയ്യും ഈ ഭീഷണിക്കാരന്? എന്തായാലും ആളിനെ ട്രേസ് ചെയ്തു പിടിക്കാന് കെല്പുള്ളവര് എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്താല് കൊള്ളാം.മുമ്പൊരിക്കല് ബെര്ളി തോമസ് എന്നയാളുടെ ബ്ലോഗില് അയാളെ തെറി പറഞ്ഞും 'മനോരമ'യിലെ പണി തെറിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു തരാമെടാ എന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഒരാള് കമന്റിട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ബൂലോകരുടെയും പക്ഷം ചേര്ന്നുകൊണ്ടെന്ന ലൈനിലായിരുന്നു ആളിന്റെ പേച്ച്. ഭീഷണി നടത്തിയത് ആധികാരികസ്വരത്തിലും. ബെര്ളിയുടെ എഴുത്തിനോടും മറ്റും തീരെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ആ ഭീഷണി വല്ലാതെ അരോചകമായി തോന്നി. അതായത്, ഇപ്പോള് നടന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നര്ത്ഥം. "ഇവി... more »
By parajithan - 12:18am - 1 new of 1 message
02/22/07 01:29:07 PM
വക്കാരിമഷ്ടാ <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": വിവിക്ക് സംഭവിച്ചത് ആര്ക്കും ഒരിക്കലും ഒരു രീതിയിലും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കാനേ കഴിയൂ. സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് താനും.വളരെ വളരെ പണ്ട് ബ്ലോഗിംഗിന് നമ്മള് ആവശ്യത്തില് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോ മറ്റോ ആദിത്യന് ചോദിച്ചത് ഓര്മ്മ വരുന്നു. ഓഫീസ് ബ്ലോഗിംഗിനെക്കുറിച്ച് പണ്ട് അതുല്ല്യേച്ചി പറഞ്ഞതും ഓര്മ്മ വരുന്നു (കലേഷിനെപ്പറ്റിയും മറ്റും ഇന്ത്യാടുഡേയില് വന്ന ലേഖനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു). പലരും ഓഫീസിലിരുന്നാണ് ബ്ലോഗുന്നതെന്ന് ബോസമ്മാര് അറിഞ്ഞാല് പണി ചിലപ്പോള് പോയിക്കിട്ടും എന്ന് രീതിയിലോ മറ്റോ അതുല്ല്യേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോള് ഹേയ് അങ്ങിനെയൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു.മറ്റേത് മലയാളി സമൂഹവും പോലെയുള്ള സമൂഹം തന്നെ ഇതും. എല്ലാ തരം ആള്ക്കാരേയും എല്ലാ സമയത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം.ആരാണ... more »
By വക്കാരിമഷ്‌ടാ - Feb 22 - 1 new of 1 message

02/22/07 01:16:39 PM
Benny Francis <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ആരായാലും ഇതല്പ്പം കടന്ന കയ്യായിപ്പോയി. വക്കാരിമഷ്ട എഴുതിയ പോലെ അസ്ഥിയില് തൊട്ടാ ഇപ്പ കളിയല്ലേ?വിശ്വേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വിവിദേവലോനേ.. വിശ്വേട്ടന് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയുന്നയാളല്ല. വിവി വടക്കാഞ്ചേരിയും വിശ്വേട്ടന് താണിക്കുടവുമല്ലേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോക്കെ (ഞാനും) വ്യാസാ കോളേജിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റസല്ലേ?എന്തായാലും ബ്ലോഗുന്നവര്ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാന് നടക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് നന്നായി.പെരിങ്ങോടരേ, പറഞ്ഞത് സത്യം.. എനിക്കും ഭയമാവുന്നു.. Posted by Benny Francis to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By Benny - Feb 22 - 1 new of 1 message02/22/07 01:09:39 PM
ശ്രീജിത്ത് കെ <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": വിവീ, താങ്കളെ ഇത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹിക്കാന് മാത്രം ആര്ക്കാണ്ട് പറയാന് കൊള്ളാത്തിടത്ത് ചൊറിയല് രൂക്ഷമായത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ തന്തയില്ലാത്തവനെ നമുക്ക് കണ്ട് പിടിക്കാം വിവീ. താങ്കള് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓഫീസ് ഐഡി പരസ്യമാക്കിയാല് കയറി ഞൊട്ടിക്കളയും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീരനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. Posted by ശ്രീജിത്ത് കെ to വിവി <[link]> at February 22, 2007 --... more »
By ശ്രീജിത്ത്‌ കെ - Feb 22 - 1 new of 1 message
02/22/07 12:44:30 PM
vettikkappulli <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ബൂലോഗത്തുള്ള മലയാളികളെല്ലാം കമെന്റുന്ന സ്തലമെന്നു കേട്ടാണു ബ്ലൊഗാന് തുടങ്ങിയത്.ഇങ്ങിനെയും പാരകള് ഇതിലുണ്ടെല്ലേ. Posted by vettikkappulli to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By vettikkappulli - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 12:42:26 PM
പൊന്നമ്പലം <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": എന്തോന്ന് പറയാന്?ഈ ജോസ് ചെറിയാ പോലുള്ള സപുസലസയാസടി* മക്കള് ഉള്ളിടത്തോളം ബൂലോഗം എന്നല്ല, ഒരു ലോഗവും ഗുണം പിടിക്കില്ല. ഇതിനൊരു മരുന്ന്/ചികിത്സ ഉടന് ആവശ്യം.*എങ്ക്രിര്പ്റ്റഡ് ആണ്. തെറി വായിച്ചാല് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളവര് അതിലെ ‘സ’ ഒഴിവാക്കി വായിക്കുക.മുക്കാല് ഓ.ടോ: താങ്കളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള് മാനിച്ച് ഞാന് എന്റെ വീട്ടിലെ സര്ഫിങ് ത്യജിക്കാന് തയാറാണ്. താങ്കള്ക്ക് എന്റെ വീട്ടില് വന്ന് ബ്രൌസ്/ബ്ലോഗ് ചെയ്യുകയോ, മഷീന് കൊണ്ട്പോയി മാരത്തോണ് ബ്ലോഗിങ് നടത്തുകയോ ആവാം എന്ന് ഇതിനാല് അറിയിച്ച്കൊള്ളട്ടെ. Posted by പൊന്നമ്പലം to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By പൊന്നമ്പലം - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 12:33:27 PM
sami <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ദിവസം കഴിയുംതോറും നിലവാരത്തകര്ച്ച രൂക്ഷമാകുന്ന ബൂലോഗത്തെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കാറുണ്ടാരുന്നു....അതുകൊ­ണ്ട് തന്നെ നിസ്സഃമ്ഗമായി മാറി നില്ക്കയായിരുന്നു....ഇപ്പൊ ഇതാ വ്യക്തിഹത്യയിലേക്കും,പ്രതികാരത­്തിലേക്കും.........95% പേരും ഓഫീസില്നിന്ന് ബ്ലോഗുന്നവരാണ്്.....എന്തിനാ വെറുതെ.....പറഞ്ഞാല് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് ബൂലോഗത്തുണ്ടോ?...എന്താണൊരു പരിഹാരമെന്നറിയില്ല....അറിവുള്ള­വരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ...സെമി Posted by sami to വിവി <[link]> at February 22, 2007 --... more »
By sami - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 12:29:32 PM
തറവാടി <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു , ഒരാളുടെ ജോലി കളയിക്കലും മറ്റുമാണോ ചെയ്യ്യ്യേണ്ടത് ,ലജ്ജാവഹം,മറ്റെത്ര വഴികളുണ്ട് ഹേ ഒരാളെ നിയന്ത്രിക്കാന്! Posted by തറവാടി to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By തറവാടി - Feb 22 - 1 new of 1 message
02/22/07 12:25:09 PM
തറവാടി <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": പ്രിയ ലോനപ്പാ , വിവീ,ഞനിതറിഞ്ഞു തരിച്ചിരിക്കുന്നു,സുഹൃത്തെ , താനകളുടെ ദ്വ വെക്തിത്വത്തില് ഞാന് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും , ഇതു ഏതു തമ്പ്രാനായാലും ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമായി.താങ്കള് പറഞ്ഞതു സത്യമാണെങ്കില് , വിശ്വനാണിതിനു പിന്നിലെങ്കില് , അയാള് പഠിച്ച കോളെജില് ഞാന് പഠിക്കേണ്ടിവന്നതില് ഞാന് ലജ്ജിക്കുന്നു (അതുമാത്രമാണു ഞാന് അദ്ദേഹവുമായ ബന്ധം).കൂടുതല് അറിയിക്കൂ , ഒരു അറിയുന്ന ആളെന്നെ നിലക്ക് എന്തു സഹായവും ഞങ്ങള് ചെയ്തു തരാന് തയ്യാറാണ് ,എന്റെ മെയില് അഡ്രെസ്സ് അറിയാലോ , ഫോണ് നമ്പര് എന്റെ സൈറ്റിലുമുണ്ട്. Posted by തറവാടി to വിവി <[link]> at February 22, 2007 --... more »
By തറവാടി - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 12:23:35 PM
കൃഷ് | krish <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ഇതെന്താ ഈ മലയാള ഭൂലോഗത്ത് നടക്കുന്നത്?അനോണികളും കള്ളപ്പേരുകളും വ്യക്തിഹത്യകളും കൂടിവരുന്നു.പിന്മൊഴിയില്, സ്ഥിരമായി എഴുതുന്നവരും, മുഴുവന് വിവരങ്ങള് തരുന്നവരും പേര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത്, അവരുടെ പോസ്റ്റുകള് / കമന്റുകള് മാത്രം വരുന്ന രീതിയില്,സെറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് ഒരു പരിധിവരെ അനോണി, കള്ളപ്പേര്, വ്യക്തിഹത്യ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാന് പറ്റും.വിവി ധൈര്യത്തോടെ തെളിവു നിരത്തൂ..പാര പണിയുന്നവന് ഒരു മറുപാരയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. Posted by കൃഷ് | krish to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By കൃഷ്‌ | krish - Feb 22 - 1 new of 1 message

02/22/07 11:56:54 AM
aniyans <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": സുഹൃത്തുക്കളേ, ഇത്തരത്തില് ഒരവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗര്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബൂലോഗത്തിന്റെവളര്ച്ചയെയാണോ കാണിക്കുന്നത്? ഇക്കാര്യത്തില് ലോനപ്പന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി പരാമര്ശങ്ങളെയോ സാങ്കേതികതകളെയോ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന് തക്ക അറിവ് എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഏതെങ്കിലുമൊരു ബ്ലോഗര് നടത്തിയെങ്കില് അത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമാണ്. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവര്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനും ബൂലോഗം തയ്യാറായേ പറ്റൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഓഫീസുകളിലിരുന്നാണ് ബ്ലോഗുന്നത്. എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷവും. അപ്പോള് ഇത്തരത്തില് ബൂലോഗത്തെ നടപടികളെ ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യക്തി വൈരാഗ്യങളിലേക്കും വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ മുളയിലേ നുള്ളിയില്ലെങ്കില് ഈ ബൂലോഗത്തെത്തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിയിടേണ്ടി വരും.ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന് പറ്റുമെന്ന സാങ്കേതികതയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെ... more »
By aniyans - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 11:55:46 AM
കുട്ടിച്ചാത്തന് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ചാത്തനേറ്:ആരവിടെ എന്റെ കുന്തം എവിടെ?ആരേം ഉപദ്രവിക്കാനല്ല കേട്ടോസാധാരണ അതില് കയറിയാ ഞാന് സ്ഥലം കാലിയാക്കാറ്.... Posted by കുട്ടിച്ചാത്തന് to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By കുട്ടിച് - Feb 22 - 1 new of 1 message02/22/07 11:53:18 AM
sandoz <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": എന്താ വിവീ ഈ കേള്ക്കണത്....ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ.....എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാന് പറ്റുന്നില്ല......ഏത് അഖിലാണ്ടമണ്ടൂകന് ആണു ഈ ചെറിയാന്......മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ ഇടയില് ഇത്തരം ബാബുക്കുട്ടന്മാര് ഉണ്ടോ.....അതോ ബാബുക്കുട്ടിയോ......ഇവിടെ മൊത്തം അലമ്പായല്ലോ.....ഇത്തരം തറവേലകള്ക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആര്ക്കെങ്കിലും പങ്ക് ഉണ്ടെങ്കില്..... അവരെ സംബോദന ചെയ്യാന് എന്റെ കയ്യിലെ വാക്കുകള് ഒന്നും പോരാതെ വരും... കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭരണീടെ ഒരു കാസെറ്റ് കിട്ടുമോന്ന് നോക്കട്ടെ.....വിവി...എന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും..... Posted by sandoz to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By sandoz - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 11:51:07 AM
കൈയൊപ്പ് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": മ്മലയാളം ബ്ലോഗിന്റെ വിശ്വാസ്യത തര്ന്നു എന്നത് ശരിയാണെന്നു എനികക്ും തോന്നുന്നു. നിറയെ അനോനികളും വിലകുറഞ്ഞ കമന്റുകളും. മലയാളികള് ചിലറ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളില് എഴുതിയിടുന്നത് പോലെ... പറയാനുള്ളത് മുഖം നോക്കി പറയാന് മടിക്കുന്നവറ്. Posted by കൈയൊപ്പ് to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By കൈയൊപ്പ്‌ - Feb 22 - 1 new of 1 message


02/22/07 11:48:56 AM
പെരിങ്ങോടന് <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": എനിക്കു മലയാളികളെ ഇഷ്ടമല്ല. Posted by പെരിങ്ങോടന് to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By പെരിങ്ങോടന്‍ - Feb 22 - 1 new of 1 message
02/22/07 11:45:40 AM
ഇക്കാസ് ::ikkaas <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": പ്രിയ വിവി/ലോനപ്പന്,നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാറിയ കളികള് ബ്ലോഗുകള്ക്കു പിന്നിലെ ആശാന്മാരുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. നിങ്ങള് പറഞ്ഞതു പോലെ ഏതെങ്കിലും ബൂലോകപുലി ഈ ഡേര്ട്ടി ഗെയിമില് പങ്കു ചേര്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആരായാലും അത് വെറും തറവേലയായിപ്പോയി. നാലാളിതൊക്കെ അറിയട്ടെ. തെളിവുകള് കൂടി നിരത്തി എല്ലാം വിളിച്ചു പറ ലോനപ്പാ. ഞാനുണ്ട് കൂടെ, സമാന മനസ്കരായ വേറെയും ബൂലോഗര് വരും നമുക്കൊപ്പം. വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങള്. Posted by ഇക്കാസ് ::ikkaas to വിവി <[link]> at February 22, 2007... more »
By ഇക്ക - Feb 22 - 1 new of 1 message

പയ്യന്‍‌ said...

02/22/07 04:30:35 PM
അരവിന്ദ് :: aravind <[link]> has left a new comment on your post "എന്റെ നിര്ബന്ധിത അജ്ഞാതവാസം <[link]>": ലോനപ്പാജോലിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തതിന് ദൈവത്തിനു സ്തുതി.ബൂലോഗം എത്രത്തോളം അപകടകരമായ സ്ഥലമാണെന്ന് ഇപ്പോള് മനസ്സിലാകുന്നു.പല തമാശക്കളികളും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് എങ്ങനെ ഫീല് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന് ചിന്തിക്കാറില്ലായിരുന്നു.തമാശയ­ായി എടുക്കും എന്ന മുന്വിധിയായിരുന്നു പലതും. ഇപ്പോള് ഞടുക്കം തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടേയും ഇടക്കാണ് അല്പമൊന്ന് സുഖിക്കാന് നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അല്ലേ?ആനോണിയായാലും അല്ലെങ്കിലും ബൂലോഗത്തു കൊടുത്തത് ബൂലോഗത്ത് കിട്ടും എന്നായിരുന്നു ഞാന് കരുതിയിരുന്നത്.ഇപ്പോള്....ഒരാള­ുടെ ജീവിതം ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞാല്...അതും ഒന്നു വാണ് ചെയ്യാതെ, ഒരു താക്കീതില്ലാതെ..പതുങ്ങി വന്ന് പിന്നിലൂടെ...നാളെ കമന്റെഴുതിയതിന്റെ പേരില് ഗുണ്ടകള് നാട്ടിലെ വീട്ടിന്റെ കതവില് മുട്ടുന്ന കാലം... more »
By അരവി - 2:30am - 1 new of 1 message

Anonymous said...

എന്താണിത്?